Kişisel Bilgiler
Adınız:
  •
Soyadınız:
  •
Ev Telefonunuz:
  •
  Adresiniz:
Cep Telefonunuz:
  E-mail Adresiniz:
  •
Cinsiyetiniz: Doğum Tarihiniz:
  •     •
Uyruğunuz: Askerlik Durumunuz:
  •     •
Medeni Durumunuz: Eğitim Dereceniz:
  •     •
Son Mezun Olduğunuz Okul:
  Mezuniyet Tarihiniz:
Yabancı Dil
Yabancı Dil (1): Yabancı Dil (2):
Bilgisayar Bilgisi
Bildiğiniz Bilgisayar Sistemleri ve Dilleri:
Kullandığınız Bilgisayar Paket Programları:
İş Tecrübeleri
İş Tebrücesi
Firma Adı:
Göreviniz:
Başlama Tarihiniz:
  Çıkış Tarihiniz:
İş Tebrücesi
Firma Adı:
Göreviniz:
Başlama Tarihiniz:
  Çıkış Tarihiniz:
 
(•) Zorunlu alanlar

İş Başvuru Formu'nu tamamladınız.
Göndereceğiniz bu form en kısa sürede değerlendirmeye alınıp, sizinle iletişime geçilecektir..
 
 
 

Merkez Adres: Sivrihisar Caddesi 10.Dere Sokak No: 2 ESKİŞEHİR
Tel - Faks: 0 222 232 23 92 / 230 67 08 - 0 222 232 06 74